Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Skolbyggnadskommitté (1965-1974)
Serie
F6e - Entrèprenadkontraktshandlingar, Nibbleskolan, Jakobsberg 2:61-2:63 samt 2:994
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
1963
Tid till
1965
Tid
1963-1965
Plats
Anmärkning
Byggnads- och målningsarbeten, geotekniskt utlåtande 1963, anbud och anbudsprotokoll, tillägsanbud byggnads- och målningsarbeten 1964, korrespondens 1964-1965, handlingar och ritningar rörande gymnastiksal, köksutrustning och teknisk utrustning samt
samlingssal 1963-1965.