Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Skolbyggnadskommitté (1965-1974)
Serie
F6e - Entrèprenadkontraktshandlingar, Nibbleskolan, Jakobsberg 2:61-2:63 samt 2:994
Volym
Sök
Beteckning
17
Tid från
1961
Tid till
1966
Tid
1961-1966
Plats
Anmärkning
Sammanträdesprotokoll 1961-1968, byggmötesprotokoll 1964-1966, tidschema 1963, bankgarantier och borgensförbindelser 1964-1966, ritning parkeringsplats, volymberäkning 1964, kostnadssammanställningar och kostnadsberäkningar 1964-1966.