Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommunalfullmäktige (1921-1971)

 
Historik för
Kommunalfullmäktige
1921-1971

Fnr 74Kommunalfullmäktige blev obligatorisk 1919. Tidigare hade kommunalstämman hand om verksamheten. 1921 översteg folkmängden i kommunen 1500 invånare, enligt lag var det då obligatoriskt med kommunalfullmäktige. Den första bevarade protokollen är från 1921. 1 januari 1950 infördes central medelsförvaltning i kommunen. Det anges i kommunalfullmäktiges protokoll § 60 1949. På grund av ändring i kommunallagen, SFS 1969:765 gällande fr o m 1 januari 1971 ändrades beteckningen kommunalfullmäktige till kommunfullmäktige. Detta anges i kommunalnämndens diarieförd handling dnr 71/1970 -011.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1967
Kompletterad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970
Kompletterad och ändrad av assistent
Raine Salonen 1994 och 2000

Kommunalfullmäktige (1921-1971)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommunalfullmäktige (1921-1971)