Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommunalfullmäktige (1921-1970)

 
Historik för Kommunalfullmäktige (1921-1970)
Fnr 74


Kommunalfullmäktige blev obligatorisk 1919. Tidigare hade kommunalstämman hand om verksamheten. 1921 översteg folkmängden i kommunen 1500 invånare, enligt lag var det då obligatoriskt med kommunalfullmäktige. Den första bevarade protokollen är från 1921.

De första valen till kommunalfullmäktige hölls den 19 december i Barkarby skola vilket ska ha samlat 92 stycken röstande. Åren 1921-1951 hölls kommunfullmäktiges sammanträden Barkarby skolas samlingssal.

1 januari 1950 infördes central medelsförvaltning i kommunen. Det anges i kommunalfullmäktiges protokoll § 60 1949.

För åren 1951-1954 hölls sammanträdena i pensionärshemmets Hammargårdens samlingsal, där hemmet låg i Jakobsberg. Åren 1955-1957 hölls fullmäktiges sammanträden i 1901 års skolbyggnad i Aspässkolan och för åren 1957-1960 anordnades sammanträdena i Aspnässkolans nya matsal. Fram till och med 1954 ska fullmäktiges sammanträden ha anordnats på lördagar. Från och med 1955 och framåt hölls sammanträdena istället på måndagar, i regel 8 ggr/år.

Den 19 september 1960 höll kommunalfullmäktige sitt första sammanträde i Järfällasalen. Det var första gången som fullmäktiges sammanträden hölls i en sessionssal som var speciellt byggd för fullmäktiges sammanträden, efter att under ca 40 år anordnat sammanträdena i samlings- och skolmatsalar.När Järfällasalen togs i bruk för fullmäktige sammanträden så bestod fullmäktige av 35 ledamöten. Vid 1967 ska antalet ledamöten i fullmäktige ha ökats till 45 ledamöter.

På grund av ändring i kommunallagen, SFS 1969:765 gällande fr o m 1 januari 1971 ändrades beteckningen kommunalfullmäktige till kommunfullmäktige. Detta anges i kommunalnämndens diarieförd handling dnr 71/1970 -011.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1967
Kompletterad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970
Kompletterad och ändrad av assistent
Raine Salonen 1994 och 2000
Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, 2024

Kommunalfullmäktige (1921-1970)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommunalfullmäktige (1921-1970)