Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunalfullmäktige (1921-1970)
Serie
Sök

A4 - Redogörelser för kommunalförvaltningen

Plats
C 18:2:1
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Serien utgör fortsättning på serierna A3a och A3b, revisions- och verksamhetsberättelser.
T o m 1971 var benämnnigen redogörelser för kommunalförvaltningen, 1972-1973 bokslut och 1974-1981 bokslut och verksamhetsberättelser och fr o m 1982 årsredovisningar och bokslut.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1954-1959
2 1960-1966 1960-1965 utgavs separat personalbudget med de anställdas namn, 1960-1964 kallades de lönebilaga. Fr o m 1966 ingår den i den tryckta budgeten, endast befattningar anges
3 1967-1971 1971 års handlingar tillhör kommunfullmäktiges arkiv