Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunalfullmäktige (1921-1970)
Serie
Sök

E1 - In- och utgående skrivelser, ej diarieförda

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Ingår i serie A2, handlingar till protokoll