Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Vatten- och avloppsverket (1946-1955)

 
Historik för Vatten och avloppsverket
(1946-1955)
Fnr 185Vatten- och avloppsverket bildades den 5 oktober 1946, kommunalfullmäktiges protokoll, §§ 63-79.
Verket upphörde den 1 oktober 1955, då det under kommunnalnämnden lydande byggnadskontoret tillkom.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1967

Vatten- och avloppsverket (1946-1955)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vatten- och avloppsverket (1946-1955)