Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Vatten- och avloppsverket (1946-1955)
Serie
Sök

F1 - Handlingar rörande anläggningsarbeten inom Järfälla kommun

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1946-1950 Innehåller akt nr 1-4. 1. Förslag till huvudavloppsledning och huvudvattenledning för Kallhällsområdet, 1946. 2. Kontraktshandlingar rörande Barkarby-Skälbyområdets vatten- och avloppsledningar, 1946-1948. 3. Förslag till avloppsreningsbrunn vid J
2 1947-1951 Innehåller akt nr 5-8. 5. Kontraktshandlingar rörande första utbyggnaden av vatten- och avloppsledningarna inom Jakobsberg,, 1947-1950. 6. Reningsbrunn, Jakobsberg, 1947-1951. 7. Vatten- och avlopp, Skälby-Barkarby, 1948. 8. Adlingska området, Jak
3 1949-1950 Innehåller akt nr 9-10. 9. Kontraktshandlingar rörande utförandet av en rörgrav i Jakobsberg, 1949. 10. Handlingar rörande utbyggnadsdel nr 3 av vatten- och avloppsledningarna inom Jakobsbereg, 1949-1950, del I.
4 1949-1950 Innehåller akt nr 11. 11. Handlingar rörande utbyggnadsdel nr 3 av vatten- och avloppsledningarna inom Jakobsberg, 1949-1950, del II.
5 1949-1955 Innehåller akt nr 12-15. 12. Vatten och avloppsledningar, Stäket, 1949-1955. 13. Kontraktshandlingar avseende utförandet av vatten- och avloppsledningar inom Järfälla kommun, 1950. 14. PM angående erforderliga åtgärder för huvudavloppets ordnande
6 1950-1954 Innehåller akt nr 16-18. 16. Reningsanläggning, Kallhäll, 1950-1952. 17. Utredning, Skälby, 1950-1953. 18. Vänhem-Grönvreten, väg, 1950-1954.
7 1950-1954 Innehåller akt nr 19. 19. Vatten- och avloppsledningar inom Kallhäll, 1950-1954.
8 1951-1953 Innehåller akt nr 20-25. 20. förslag till vatten- och avloppsledningar för område tillhörande AB Hem inom Björkeby och Barsbro, 1951. 21. Kostnadsberäkningar m m för ledningar och reningsbrunn i Skälby, 1951-1952. 22. PM angående avloppsvattnnets o
9 1953 Innehåller akt nr 26-28. 26. Vatten- och avloppsledningar, Skälby, 1953-1954. 27. Reningsbrunn, Skälby, 1953. 28. Huvudvägnät i Jakobsberg, 1953.
10 1953-1954 Innehåller akt nr 29-30. 29. Ritningar, Vatt myra, 1953-1954. 30. Ledningar, kvarteret Abborren, 193-1954.
11 1953-1955 Innehåller akt 31, se även akt 35. 31. Vatten- och avloppsledningar samt vägar inom Vattmyraområdet, 1953-1955.
11a 1953-1954 Vattmyra, etapp 1, tillhör akt 31, innehåller entreprenadkontrakt, PM och ritningar.
11b 1955 Vattmyra, etapp 2, tillhör akt 31, innehåller entreprenadkontrakt, PM, tomtkartor och avstyckningshandlingar
12 1954 Innehåller akt nr 32-37. 32. Vägar inom Hammaren, 1954. 33. Dagvattendike genom Jakobsberg, 1954. 34. Utvidgning av kyrkogården, 1954. 35. PM angående avloppsfrågan lösande för Jakobsberg, Barkarby och Skälby, 1955. 36. Stäket, folkskolan, 1955.
13 1949-1955 Innehåller akt 38. 38. Diverse handlingar rörande olika anläggningsarbeten