Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Vatten- och avloppsverket (1946-1955)
Serie
Sök

F5 - Övriga ämnesordnade handlingar

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1947-1955 Innehåller allmänna bestämmelser samt villkor för anslutning till Järfälla kommuns vatten- och avloppsledningar 1948, 1952. Utlåtande rörande markbeskaffenhet m m inom två områden, Skälby och Jakobsberg , 1948. Arbetsbeskrivningar från kungl. Väg- oc
2 1947-1955 Innehåller F 8 och Järvafältet 1947-1950, Hem på landet 1952-1954, HSB:s egnahemsavdelning 1953-1954, kommunala arbeten 1948, maskiner 1949-1954, tillstånd att utöva entreprenörs rättigheter 1948-1955, traktorinköp 1954-1955, överenskommelse beträffa