Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Skälby - Kallhällskolor, byggnadskommitté (-1958)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Sammanträdesprotokoll
F6a - Entrèprenadkontraktshandlingar, Skälbyskolan, Skälby 3:881

Skälby - Kallhällskolor, byggnadskommitté (-1958)

 
Historik för
Skälby-Kallhälls skolor,
byggnadskommitté
-1958

Fnr 28Verksamheten övertogs fr o m 1958 av Centrala byggnadskommitten 1, övriga handlingar från dessa skolor förvaras i dess arkiv.
Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968

Skälby - Kallhällskolor, byggnadskommitté (-1958)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Skälby - Kallhällskolor, byggnadskommitté (-1958)