Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Skälby - Kallhällskolor, byggnadskommitté (-1958)
Serie
Sök

A1 - Sammanträdesprotokoll

Plats
P?
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1957 Protokollen omfattar tiden 1957-03-01 - 195711-25, fr o m 18 maj 1957 § 25 benämndes kommitten " Byggnadskommitten för Skälby folkskola". Projektet fullföljdes av CBK I och övriga handlingar förvaras i dess arkiv.