Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Skälby - Kallhällskolor, byggnadskommitté (1957-1960?)
Serie
Sök

F6a - Entrèprenadkontraktshandlingar, Skälbyskolan, Skälby 3:881

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Vissa handlingar har diarieförts på skoldirektionen och ingår i Folkskolestyrelsens respektive Skolstyrelsens arkiv.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1958-1959 Kontrakt, byggnads- och ledningsarbeten samt dränerings- planerings- och planteringsarbeten, innehåller även borrprotokoll, borrkarta 1956-1957 och byggnadsplan 1954
2 1956-1957 Arkitektritningar nr 1-60
3 1957 Arkitektritningar nr 61-90
4 1957 Arkitektritningar nr 91-120
5 1958 El- och ventilationskontrakt samt ritningar
6 1959 VVS-kontrakt med ritningar och byggmötesprotokoll
7 1957-1960 Dagrapporter och månadsrapporter 1958-1959, byggnadsprotokoll och anbud
8 1958-1960 Övriga handlingar enligt inneliggande förteckning samt kostnadssammanställningar, garanti och taktäckning
9 1957 Byggnadslovshandlingar