Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Ängsjö vänner (1990-)

 
Historik för Ängsjö vänner
(1990-)

Fnr 406
Trädgårds- och naturförening


Föreningens syfte är att stärka Ängsjö friluftsgårds ställning och att verka för dess utveckling. Föreningen bildades 22 september 1990 och enligt stadgarna från 1995 har föreningen till uppgift att verka för Ängsjö Friluftsgårds fortbestånd och utveckling, sprida information om Ängsjö Friluftsgård och dess verksamhet samt stimulera till aktiviteter på Ängsjö Friluftsgård.


Förteckningen upprättad av assistent Raine Salonen 1998
kompletterad av arkivarie Eva Nilsson 2014

Ängsjö vänner (1990-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Ängsjö vänner (1990-)