Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Socialnämnden 3 (Son) (1992-)
Serie
Sök

F8 - Serveringstillstånd (alkoholtillstånd)

Plats
K 12:4:2
Anmärkning
Första leveransen av serveringstillstånd togs emot av kommunarkivet 2013-05-03.

Kommunen övertog handläggningen av serveringstillstånd 1995, innan dess var det länsstyrelsen och kommunen var remissinstans. Det finns handlingar från 1989 som urspungligen är från länsstyrelsen. Förfarande med alkoholtillstånd började 1986 (men mellan 1986-1988 har inte kommunen kvar några handlingar).

Enligt dokumenthanteringsplanen ska alkoholtillstånd diarieföras, men det har alltså inte gjorts. När rutinen startade är oklart, troligtvis diariefördes de i Alk-T (it-stöd för alkoholtillstånd). Idag registreras allt i det kommungemensanna dokument- och ärendehanteringssystemet Platina.

Det som arkiveras är ansökan, tjänsteskrivelse och beslut enligt alkohollagen.

Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning, register finns med.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1989--2008 Avslutade 1989-2008