Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Socialnämnden 3 (Son) (1992-)
Serie
Sök

B1 - Rapporter från drogvaneundersökningar

Plats
K 9:3:4
Anmärkning
Handlingar rörande drogvaneundersökningar kan också sökas bland diarieförda handlingar i Socialnämndens, Barn- och ungdomsnämndens samt Utbildnings- och kulturnämndens arkiv. Se även Socialnämnden II serie A9 Protokoll och minnesanteckningar från STOPP-projektet samt Styrelsen för socialmedicin serie A4 JANTI-gruppen, STOPP-projektet, protokoll och minnesanteckningar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1995-2001