Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Nibbleskolan (1965-2003)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Personalkonferensens protokoll/kollegieprotokoll
A2 - Protokoll från studieledningskonferenser
A3 - Protokoll från fortbildningskonferenser /Utvecklingsprotokoll
A4a - MBL-protokoll
A4b - Protokoll från arbetsgruppen för samverkan
A4c - Information till facket protoll (In-Fa protokoll)
A4d - Skyddsrondsprotokoll/Protokoll från skyddsombudsträffar
A5 - Protokoll från klasskonferenser
A6 - Ämneskonferensprotokoll
A7 - Elevvårdskonferenser med bilagor
A8 - Protokoll från samarbetsnämnden /skolkonferenser
A9 - Samarbetsprotokoll och protokoll från andra arbetsgrupper i olika frågor.
B1 - Nibbleskolans informationstidning/ blad
B3 - Nibbleskolans kurskatalog
C1 - Diarielistor
C2 - Diariekort
D1 - Betygskataloger
D2 - Klasslistor
D3 - Stora elevkort
D4 - Uppföljning av elever
E1 - Diarieförda handlingar
F1 - SYO-mappar
F2 - Arbetsordningar/elevscheman
F3 - Lärarscheman
F4 - Betyg
F4a - Slutbetyg
F4b - Utdrag ur betygskatalogen
F5b - Sammanräkningar/provexemplar av nationella prov
F6 - Åtgärdsprogram för elever
F7 - Godkännande av överföring av skolhälsovårdsjournal och Rekvisitioner
F8 - Polisanmälningar
F9 - Dokumentation av klassresa
F10 - Tidningsurklipp
F11 - Städavtal
K1a - Klassfoton
K1b - Foton på lärare- och annan personal
K1c - Skolkataloger
Ö1 - Elevrådets protokoll med handlingar

Nibbleskolan (1965-2003)

 
Historik för
Nibbleskolan
1965-2003


Fnr 136Nibbleskolan var färdig för inflyttning höstterminen 1965 och blev då även rektorsskola. Den kom att omfatta rektorsområdets högstadium medan Aspnässkolan inrymde dess låg- och mellanstadium. AV-centralen som från sin tillkomst 1962 inrymts i Aspnässkolan flyttades till Nibbleskolan. Musikskolan som tidigare saknat egna lokaler fick även den sådana i Nibbleskolan. Då Olovslunds rektorsområde upphörde fr o m 1979-07-01 kom Vattmyraskolan och Berghemskolan att även dom tillhöra Nibbleskolans rektorsområde. 1 januari 1988 blev kommundelsnämnden Jakobsberg huvudman för grundskolan. 1 mars 1992 tog sedan Skolnämnden över verksamheten, för att från 1 januari 1995 ersättas av Barn- och ungdomsnämnden som huvudman för grundskolan. En brand kom att härja skolan 1998. Verksamheten återupptogs efter återuppbyggnad och fortgick sedan fram till skolans nedläggning 2003. Material från Nibbleskolan förvaras av praktiska skäl samlat, trots flera byten av huvudman.
Aspnäs elevråd flyttade med till Nibbleskolan och bytte namn till Nibble elevråd. Huruvida ett nytt elevråd uppstått vid Aspnässkolan är oklart och handlingar finns i båda arkiven.

Nibbleskolans huvudmän
Nibbleskolans rektorsområde 1965-1971-06-30
Olovslunds rektorsområde 1971-07-01-1979-06-30
Kvarnskolans rektorsområde 1979-07-01-1987-12-31
Kommundelsnämnden Jakobsberg 1988-01-01-1992-02-28
Skolnämnden 1992-03-01-1994-12-31
Barn- och ungdomsnämnden 1995-01-01-


Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1978
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1996
Omarbetad av arkivarie
Bo Strömberg
Omarbetad av arkivarie Åsa Lindsten 2003
Omarbetad av arkivvetenskapsstuderande
Mikael Johansson 2003
Omarbetad av arkivarie Petra Dornbusch Lind och arkivassistent Ingalil Plahn 2004

Nibbleskolan (1965-2003)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Nibbleskolan (1965-2003)