Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Nibbleskolan (1965-2003)
Serie
Sök

F5b - Sammanräkningar/provexemplar av nationella prov

Plats
C 31:3:4
Anmärkning
Serien i box. Provsekretess, se volymanmärkningar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1987-2002 Omfattar prov i svenska och matematik. Angående prov i svenska: sammanräkningar för nationella prov i svenska finns ej. Provexemplaren omfattar åren 1989-2002 och har luckor 1997-1998. Angående prov i matematik: Enstaka sammanräkningar. Provexemplare
2 1983-2002 Omfattar prov i engelska. Enstaka sammanräkningar. Provexemplaren har luckor 1984-1987, 1989, 1993 och 1997. Nationella provet i engelska har provsekretess i 10 år enligt skolverket. Proven för åren 1997 och 1998 är dock undantagna från detta. Med na