Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Förmedlingsorganet / Kommunalnämnden (1960-1971)

 
Historik för
Förmedlingsorganet / Kommunalnämnden (1960-1971)

Fnr 801947 startade förmedlingsverksamheten i Järfälla och då under kommunalnämnden. Förmedlingsorganet kom att höra till fastighetskontoret, då det bildades 1960.
1971 ersattes kommunalnämnden, varunder fastighetskontoret lydde, av kommunstyrelsen. 1974 övertog fastighetsnämnden förmedlingsverksamheten.
1989 övertog tekniska nämnden bostadsförmedlingsverksamheten. 1993 flyttades det till Järfällabygdens Hus AB.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1967
Kompletterad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970
Kompletterad av kanslist
Raine Salonen 1977

Förmedlingsorganet / Kommunalnämnden (1960-1971)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Förmedlingsorganet / Kommunalnämnden (1960-1971)