Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Förmedlingsorganet / Kommunalnämnden (1960-1971)
Serie
Sök

F2c - Bostadstilläggsakter

Plats
C 17:4:4
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Bostadstilläggsakter ersätter fr o m 1969 familjebostadsbidragsakter. De är sorterade årsvis efter sökandes födelsedatum. Gallringsfrist 5 år utom för akter gällande sökande födda den 15:e i varje månad, enligt kommunstyrelsens beslut 1974-01-22.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1970