Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Förmedlingsorganet / Kommunalnämnden (1960-1971)
Serie
Sök

G5 - Utbetalningslistor, bostadstillägg

Plats
C 17:4:4
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Fr o m 1959 gallringsfrist 10 år utom jämna tiotal år och 1965, enligt kommunstyrelsens beslut 1974-01-22.
Innehåller även årsredovisningar.
Gallrade? Årsredovisningar finns
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1970-1973