Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
A1 - Resolutioner
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1980
Tid till
1984
Tid
1980-1984
Plats
Anmärkning
Avser åren 1980, 1983-1984. Resolutionerna gäller arkivbildningsplaner. Innehåller även dokumenthanteringsplaner 1980-1983, serie D5.