Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Rödluvevägens Gårdssamfällighet (1971-)
Serie
F1 - Handlingar rörande samfällighetens start
Volym
Sök
Beteckning
-
Tid från
1971
Tid till
Tid
1971--
Plats
Anmärkning
Ingår i F2:1 Reparationer, renoveringar, ommålningar
- stämmoprotokoll
- exploaterings- och köpeavtal
- lagfartsbevis
- handlingar rörande gemensamhetsanläggningar