Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Rödluvevägens Gårdssamfällighet (1971-)
Serie
Sök

F1 - Handlingar rörande samfällighetens start

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1971-- Ingår i F2:1 Reparationer, renoveringar, ommålningar
- stämmoprotokoll
- exploaterings- och köpeavtal
- lagfartsbevis
- handlingar rörande gemensamhetsanläggningar