Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
PRO Samorganisation Järfälla (1972-)
Serie
F1 - Handlingar rörande föreningens verksamhet
Volym
Sök
Beteckning
-
Tid från
1981
Tid till
1987
Tid
1981--1987
Plats
Anmärkning
Innehållar bland annat handlingar ang. kommunalt bostadstillägg för pensionärer (KBT) 1981, 1982, 1987 samt odat., och rapporter från externa möten/konferenser 1983, 1986. Ingår i A1:1 Protokoll.