Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

PRO Samorganisation Järfälla (1972-)

 

Historik för PRO Samorganisation Järfälla
(1972-)

Fnr 314
Pensionärsförening

1972 bildades samarbetskommittén och 1979 bytte den namn till samorganisationen. I Järfälla fanns flera lokala PRO-föreningar (PRO Jakobsberg, PRO Kallhäll-Stäket, PRO Skälby-Barkarby, PRO Viksjö och PRO Järfälla Finska) som hade representanter i samorganisationen för att arbeta i gemensamma frågor. Man arbetade för att ett kommunalt pensionärsråd (KPR) skulle bildas. Det startade 1981 och där arbetade man med pensionärpolitiska frågor som exempelvis hemtjänst och äldreboenden. Ledamöter från kommunen, SPF (Sveriges pensionärsförening) och RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) ingick i KPR.

Förteckningen upprättad av assistent Raine Salonen 1988
Arkivet förtecknat av arkivarie Tina Hedh-Gallant augusti 2020

PRO Samorganisation Järfälla (1972-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

PRO Samorganisation Järfälla (1972-)