Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
PRO Samorganisation Järfälla (1972-)
Serie
Sök

F1 - Handlingar rörande föreningens verksamhet

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1981--1987 Innehållar bland annat handlingar ang. kommunalt bostadstillägg för pensionärer (KBT) 1981, 1982, 1987 samt odat., och rapporter från externa möten/konferenser 1983, 1986. Ingår i A1:1 Protokoll.