Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Källtorpskolan (1968-)
Serie
E1 - Diarieförda handlingar
Volym
Sök
Beteckning
7
Tid från
1972
Tid till
1972
Tid
1972
Plats
Anmärkning
Littera nr 5.1 - 8.4. Volymen innehåller foton och övriga handlingar rörande byggnationen samt handlingar rörande invigningen.