Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Källtorpskolan (1968-)

 
Historik för
Källtorpskolan 1968-

Fnr 129Källtorpskolan var klar för inflyttning höstterminen 1968 och blev Kalhälls högstadieskola. Källtorpskolan är rektorsskola i Källtorpskolans rektorsområde.1968/69-1969/70 tillhörde Ulvsättraskolan Källtorpskolans rektorsområde. 1970/71 blev Ulvsättraskolan rektorsskola i Kolarängsskolans rektorsområde.
Den 1 januari 1988 övertog Kommundelsnämnden Kalhäll-Stäket grundskolans verksamhet. Den 29 februari 1992 övertog Skolnämnden grundskolans verksamhet. Den 1 januari 1995 övertog Barn- och ungdomsnämnden grundskolans verksamhet. Av praktiska skäl förvaras Källtorpskolans material samlat, trots byten av huvudman.
2009 = Årskurs 6 - 9

År 2010 drabbades Källtorpsskolans arkivlokal av vattenskada. Ett antal handlingar förstördes (oklart vilka år):
Skolkataloger
Hem- och skolkataloger (äldre)
Protokoll (äldre - före dator)
Anställningsmaterial (äldre)
Betygskopior (äldre)
Interinformation
För mer information om förstörda handlingar se dnr Kst 2010/268Förteckningen upprättad och kompletterad av assistent
Raine Salonen 1980-1999
Kompletterad av arkivarie
Bo Strömberg 2000

Källtorpskolan (1968-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Källtorpskolan (1968-)