Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Källtorpskolan (1968-)
Serie
A9 - Övriga protokoll
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1970
Tid till
1993
Tid
1970-1993
Plats
Anmärkning
Innehåller morgonsamlingskommittèns protokoll 1970/71 och ordningskommittèns protokoll 1971/72.
Innehåller även Lärarnas Riksförbunds konferensprotokoll 1976/77.
1979/80, 1982/83-1984/85: Protokoll från arbetsenhetskonferenser.
1979/80, 1981, 1982/83-1984/86: Skyddsrondsprotokoll.
1982/83-1984/85: Protokoll från skolkonferenser.
1979/80: Protokoll från PRAO-konferenser.
1982/83: Protokoll från föreningen Hem och Skola, Kallhäll.
1981/82, 1982/83: Protokoll från elevskyddskommittén.
1983/84-1984/85: Protokoll från klasskonferenser.
1983/84-1984/85: Protokoll från So-konferenser.
1986/87, 1992/93: Handlingar rörande skolkonferenser.
1980/81, 1981/82: Protokoll från SSA-rådet.
1981: Protokoll från Los-sammanträden.
1981: Protokoll från sammanträden med lärare i vissa ämnen.