Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Folkskolestyrelsen (1932-1958)
Serie
A3 - Lärarkårens protokoll
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1936
Tid till
1958
Tid
1936-1958
Plats
Anmärkning
Innehåller även föredragningslistor, protokollsutdrag, skrivelser samt cirkulär 1954-1957.