Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Skolbyggnadskommitté (1965-1974)
Serie
F6f - Entrèprenadkontraktshandlingar, Vattmyraskolan Jakobsberg 2:1063
Volym
Sök
Beteckning
5
Tid från
1964
Tid till
1967
Tid
1964-1967
Plats
Anmärkning
Slutredogörelse 1967, brandförsäkring 1964, PM om att påbörja arbetet 1964, sammanställning över byggkostnader 1964, kostnadssammanställningar, förteckning över deltagare i taklagsfest 1964, diverse korrespondens, anbudshandlingar med protokoll 1964,
sammanträdesprotokoll 1963-1967, dagrapporter 1964 och besiktningshandlingar 1965-1967.