Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Skolbyggnadskommitté (1965-1974)
Serie
Sök

F6f - Entrèprenadkontraktshandlingar, Vattmyraskolan Jakobsberg 2:1063

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1964 Byggnadsbeskrivning, målningsbeskrivning, rumsbeskrivning, materialbeskrivning, PM, borrprotokoll med borrkarta, ritningsförteckning, utlåtande över grundundersökning, entrèprenadkontrakt, el, VVS och grundarbeten.
2 1964 Byggnadslovshandlingar med ritningar samt statsbidragshandlingar
3 1964 Byggnadslovshandlingar
4 1964 Skyddsrumsritningar
5 1964-1967 Slutredogörelse 1967, brandförsäkring 1964, PM om att påbörja arbetet 1964, sammanställning över byggkostnader 1964, kostnadssammanställningar, förteckning över deltagare i taklagsfest 1964, diverse korrespondens, anbudshandlingar med protokoll 1964,