Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Räddnings- och civilförsvarsnämnden (Rcn) (1987-1994)
Serie
C4 - Diarielistor - Brand- och räddningskåren
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1987
Tid till
1994
Tid
1987-1994
Plats
Anmärkning
Avser diarielistor för 1987-1989 och 1992-1994.