Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Idrottsklubben BELE (1933-2001)
Serie
A3 - Övriga protokoll
Volym
Sök
Beteckning
0.a
Tid från
1960
Tid till
1964
Tid
1960-1964
Plats
Anmärkning
Avser åren 1960-1961 och 1964. Ingår i volym A1:2. Innehåller protokoll från festkommittens möte för nyårsaftonsfest i Järfälla 1960, protokoll från revisorernas möte med IK BELES styrelse 1961 och protokoll från möte med representanter för Järfälla
s idrottsföreningar beträffande samarbete i propagandafrågor 1964.