Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Idrottsklubben BELE (1933-2001)
Serie
Sök

A3 - Övriga protokoll

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1960-1964 Avser åren 1960-1961 och 1964. Ingår i volym A1:2. Innehåller protokoll från festkommittens möte för nyårsaftonsfest i Järfälla 1960, protokoll från revisorernas möte med IK BELES styrelse 1961 och protokoll från möte med representanter för Järfälla