Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Idrottsklubben BELE (1933-2001)

 
Historik för Idrottsklubben BELE
(1933-2001)

Fnr 277
IdrottsföreningDen 10 februari 1929 bildades Barkarby idrottssällskap av elva pojkar. Under årsmötet den 3 mars 1933 föreslogs att Barkarby idrottssällskap och Skälby sportklubb skulle slås samman till en förening. Ett viktigt motiv för sammanslagningen var att kunna utnyttja Skälby idrottsplats. Under gemensamt sammanträde den 17 mars 1933 beslöts att de båda föreningarna skulle slås samman till en förening, kallad idrottsföreningen Ringen. Idrottsföreningen fick emellertid ej registreras under det namnet, eftersom det tidigare fanns en förening med det namnet. Under ett sammanträde den 11 april 1933 beslöt man att antaga namnet Idrottsklubben BELE.

Idrottsklubben Bele upphörde 2001, då föreningen slogs sammman med Barkarby sportklubb och bildade Bele Barkarby IF.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad och omarbetad av kanslist
Raine Salonen 1983
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1997
Uppdaterad 2019-02-01 av Monika Isaksson, kommunarkivarie

Idrottsklubben BELE (1933-2001)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Oförtecknat material.

Idrottsklubben BELE (1933-2001)