Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunalnämnden (1862-1970)
Serie
Sök

F5 - Handlingar från kommittén för utredning om samlingslokal i Skälby-Barkarby

Plats
C 16:4:2
Anmärkning
Serien i arkivbox.

Den 2 juni 1938 skrev representanter för Barkarbysektionen av Järfälla socialdemokratiska arbetarekommun, Skälby socialdemokratiska kvinnoklubb och Barkarby socialdemokratiska ungdomsklubb till kommunalfullmäktige med hemställan om att utreda möjligheterna för kommunen att medverka till att uppföra en samlingslokal för Skälby-Barkarby området och utreda kostnaderna.

Den 15 oktober 1938 beslöt kommunalfullmäktige att tillsätta en kommitté. Den höll sitt första sammanträde den 30 mars 1939 och sitt sista den 7 oktober samma år. I sista protokollet anges att "kommitterade härmed måtte hava fullgjort sitt uppdrag och befrias från detsamma".

Historik upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1969
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1939 Innehåller protokoll. Häri även F6.