Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunalnämnden (1862-1970)
Serie
Sök

F4 - Ungdomsutredningen

Plats
C 16:4:2
Anmärkning
Serien i arkivkartong.

Ungdomsutredningen bildades sedan Folke Fogelström den 19 maj 1958 på folkpartiets kommunalfullmäktigegruppens vägnar väckt en motion - kommunalnämndens dnr 116/58 -68.721. Den 15 september 1958 beslöt kommunalfullmäktige att utse en utredningskommitté, som antog namnet ungdomsutredningen. Denna kommitté skulle överlämna sitt förslag till kommunalfullmäktige senast den 15 augusti 1959. Utredningen föreslog att idrottsstyrelsen och ungdomsstyrelsen skulle upplösas från den 1 januari 1960 och ersättas av fritidsnämnden från nämnda dag, så skedde också.

Historik upprättad av arkivarie Stina Hållnissa 1980
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1958-1959 Innehåller bl a protokoll, inkomna handlingar och ungdomsutredningens förslag
2 1959 Föreningshäften
3 1959 Skolenkäter