Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Skolstyrelsen (Sks) (1958-1990)
Serie
Sök

A7 - Vuxenutbildningsrådets protokoll

Plats
Anmärkning
Skolstyrelsen beslöt den 13 mars 1968 att bilda en arbetsgrupp beträffande den lokala vuxenutbildningen. Arbetsgruppen beståd av skolstyrelseledamöter och tjänstemän vid skoldirektionen. Arbetsgruppen fick i uppdrag att bl a överlägga med lokala studieorganisationer angående utformningen av vuxenutbildningen. Den 29 oktober 1969 beslöt skolstyrelsen att bilda ett vuxenutbildningsråd. Det skulle vara ett organ för samverkan mellan kommunala myndigheter, organisationer inom den fria folkutbildningsarbetet och de vuxenstuderande. Ordförande väljes bland skolstyrelsens ledamöter, vice ordförande bland studieförbundens ledamöter och till sekreterare utses tjänstemän inom skoldirektionen. Arkivet innehåller även protokoll från sammanträde med studieförbundens lokalavdelningar den 29 augusti 1968 och den 5 maj 1969.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1968-1981 Innehåller protokoll samt bilagor. För vissa år finns endast enstaka protokoll. Se A8.