Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Berghemskolan (1969-)
Serie
Sök

F4 - Likabehandlingsplaner

Plats
Anmärkning
Se F3.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 2004-2012 Avser likabehandlingsplaner för läsåren 2008/2009, 2010/2011 och 2011/2012 samt ett handlingsprogram mot kränkande behandling 2004-10-01. Planerna är också gemensamma med Berghems förskola.