Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kultur- och fritidsnämnden 2 (2007-2014)
Serie
Sök

C1 - Ärendekort/Diariekort

Plats
C 27:1:3
Anmärkning
Serien i kartong.

Ärendekort/Diariekort är sorterade i diarienummerordning. Fortsättning från Utbildnings- kultur- och fritidsnämnden serie, C3. Rutinen med att skriva ut diariekort upphörde från och med 2015-01-01.

Serien ej komplett.
Saknas ärendekort/diariekort för:
2007/17, 2007/117, 2007/132, 2007/139, 2007/215, 2007/241
2012/43, 2012/163, 2012/178
2013/51, 2013/57, 2013/70, 2013/168-170, 2013/172, 2013/174

Finns också på: G:\Kommun Gemensam\gemensamma_grupper\Klk\Arkivet\Kommunarkivet (digitala leveranser)\Kommunarkivet\Kultur- och fritidsnämnden 2 (2007-2014)\C1 Ärendekort,Diariekort
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 2007
2 2008--2010
3 2011--2012
4 2013