Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Barn- och ungdomsnämnden (Bun) (1995-)
Serie
Sök

F3d - Järfälla Resurscentrum

Plats
Centralarkivet
Anmärkning
Stöd och utvecklingsenheten
arbetslag: Behandlarteamet
Avser dokumentation över stödinsatser till barn & ungdomar i grundskolan s.k. riktad insats för elever.
Behandlarteamet är en verksamhet som 2 nämnder ansvarar för: Bun & Soc (?).
Uppgifterna kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 23 kap. 2 § (tidigare 7 kapitlet 9 § sekretesslagen).
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1985--1990
2 1991--1992
3 1993--1994