Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Barn- och ungdomsnämnden (Bun) (1995-)

 
Historik för Barn- och Ungdomsnämnden (Bun) 1995-

Fnr 222


Förvaltning: Barn- och ungdomsförvaltningen, buf

Nämnden bildades den 1 januari 1995. Övertog verksamheter från Barn- kultur och fritidsnämnden, enheten barn med särskilda behov, från skolnämnden - enheten grundskolan och från landstinget - delar av särskolan.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1998-1999
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 2000 och 2001
Kompletterad av assistent
Ingalil Plahn 2003, 2006, 2007

Barn- och ungdomsnämnden (Bun) (1995-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Barn- och ungdomsnämnden (Bun) (1995-)