Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Vuxenutbildningen (1968-)
Serie
Sök

A1 - Samarbetsnämndens protokoll (sekretess)

Plats
C 14:2:1
Anmärkning
Kronologisk ordning.
Serien upphörde vid omorganisationen 1 juli 2002.
Samarbetsnämnden var ett forum där rektorn 2 gånger/termin diskuterade situationen på Komvux med representanter från Skolstyrelsen, personalen och elevkåren.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1976-1988 Häri även Personalkonferensens protokoll (A2). Lucka 1985-1987. Med bilagor och anvisningar för samarbetsnämnden. Då protokoll saknas har kallelser bevarats. Elevärenden kan omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 23 kap. 2 §