Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Barn-, kultur- och fritidsnämnden (Bkf) (1992-1994)
Serie
Sök

B2 - Folkbibliotekets verksamhetsberättelser

Plats
Anmärkning
För folkbibliotekets verksamhetsberättelser 1953-1970 se Biblioteksstyrelsens arkiv (förteckningsnummer 14), serie B1 Verksamhetsberättelser. För åren 1971-1987 se Kulturnämndens arkiv (fnr 86) serie B2a Kulturnämndens verksamhetsberättelser och B2b Folkbibliotekets verksamhetsberättelser. För åren 1988-1992 se Kommundelsnämnden Jakobsbergs arkiv (fnr 199), serie B2a Folkbibliotekets berättelser. För åren 1995-2006 se Utbildnings- och kulturnämnden (fnr 225), serie B2 Folkbibliotekets verksamhetsberättelser.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1993-1994 Ingår i C1:1 Diarieutskrifter.