Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Barn-, kultur- och fritidsnämnden (Bkf) (1992-1994)

 
Historik för Barn- kultur- och fritidsnämnden
(1992-1994)
Fnr 10


Barn- kultur- och fritidsnämnden övertog den 1 januari 1992 verksamheter från den upphörda Utbildnings- och arbetslivsnämnden (UAN) och den 1 mars 1992 från kommundelsnämnderna. Nämndens ansvar omfattade barnomsorg, fritid, kultur och folkbibliotek. Barnomsorgen ska ha drivits både i kommunal regi och annan regi i form av daghem, sexårsverksamhet, familjedaghem, skolbarnomsorg, öppna förskolor, lekotek och hemspråk.

Under åren 1993-1994 blev nämnden endast beställare av barnomsorg. Kommunstyrelsen/Järfälla barnomsorg och uppdragstyrelsens stöd och utvecklingsenhet blev utförare och hade driftansvar för kommunens barnomsorgsverksamhet för åren 1993-1994. Detta genom att Järfällas barnomsorgsproduktion (daghem, förskolor) ska ha blivit kopplad till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Nämnden upphörde år 1994 och den 1 januari 1995 övertog Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och kulturnämnden de olika verksamheterna.
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1996

Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, september 2021

Barn-, kultur- och fritidsnämnden (Bkf) (1992-1994)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Barn-, kultur- och fritidsnämnden (Bkf) (1992-1994)