Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommundelsnämnden Jakobsberg (1988-1992)
Serie
Sök

B2a - Folkbibliotekets verksamhetsberättelser

Plats
Anmärkning
Folkbibliotekets verksamhetsberättelser för åren 1953-1970 finns i Biblioteksstyrelsens arkiv (förteckningsnummer 14) serie B1 Verksamhetsberättelser. För åren 1971-1987 se Kulturnämndens arkiv (fnr 86) serie B2a Kulturnämndens verksamhetsberättelser och B2b Folkbibliotekets verksamhetsberättelser. För åren 1993-1994 se Barn-, kultur- och fritidsnämndens arkiv (fnr 10) serie B2 Folkbibliotekets verksamhetsberättelser. För åren 1995-2006 se Utbildnings- och kulturnämndens arkiv (fnr 225), serie B2 Folkbibliotekets verksamhetsberättelser.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1988-1992 Ingår i B1:1 Skrivelser från ordföranden.