Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommundelsnämnden Jakobsberg (1988-1992)

 
Historik för
Kommundelsnämnden Jakobsberg
1988-1992

Fnr 199Kommundelsnämnden Jakobsberg bildades 1 januari 1988. Den kom att överta arbetsuppgifter, som tidigare handlagts av
socialnämnden och skolstyrelsen samt av de upphörda kultur- och fritidsnämnderna. Upphörde den 29 februari 1992.
Den nybildade skolnämnden övertog grundskolans verksamhet. Material rörande enskilda skolor förvaras, av praktiska skäl,
i ifrågavarande skolas arkiv, trots att kommundelsnämnden var skolans huvudman.


Enligt beslut av Kommunstyrelsen 1995 fick Socialnämnden i uppdrag att tillsammans med berörda organisationer bilda ett handikapråd respektive pensionärsråd. Kommunala pensionärsrådets protokoll från 1992 och framåt finns i Socialnämnden III:s arkiv.


Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1992
Omarbetad av arkivarie
Bo Strömberg 2001
Kompletterad av arkivarie
Eva Nilsson 2013

Kommundelsnämnden Jakobsberg (1988-1992)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommundelsnämnden Jakobsberg (1988-1992)