Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Barn- och ungdomsnämnden (Bun) (1995-)
Serie
Sök

C3 - 01Diariekort

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong.
Före 2006 kallas rapporten diariekort.
Rutinen med att skriva ut diariekort har upphört från och med 2015-01-01
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1996 Innehåller även ärendelistor 1996, serie C4. Ärendetyper 1996, serie C5. Sökordslista alfabetisk ordning 1996, serie D3. Samt handläggarlista 1996, serie D4.
2 1997 Innehåller även: Ärendelistor 1997, serie C4. Ärendetyper 1997, serie C5. Sökordslista alfabetisk ordning 1997, serie D3. samt Handläggarlista 1997, serie D4.
3 1998 Innehåller även: Ärendelistor 1998, serie C4. Ärendetyper 1998, serie C5. Sökordslista alfabetisk ordning 1998, serie D3. samt Förteckning över handläggare, serie D4.
4 1999 Innehåller även: Ärendelistor 1999, serie C4. Ärendetyper 1999, serie C5. Sökordslista alfabetisk ordning 1999, serie D3. samt Förteckning över handläggare 1999, serie D4. avslutade ärenden
5 2000 Innehåller även: Ärendelistor 2000, serie C4. Ärendetyper 2000, serie C5. Sökordslista alfabetisk ordning 2000, serie D3. samt avslutade ärenden
6 2001 Innehåller även: Ärendelistor 2001, serie C4. Ärendetyper 2001, serie C5. Förteckning över handläggare 2001, serie D4 samt avslutade ärenden
7 2002-2002 Innehåller även: Ärendelistor 2002, serie C4. Ärendetyper 2002, serie C5. Förteckning över handläggare 2002, serie D4 samt avslutade ärenden
8 2003-2003 Innehåller även: Ärendelistor 2003, serie C4. Ärendetyper 2003, serie C5.
9 2004-- Innehåller även: Ärendelistor 2004, serie C4 och ärendetyper serie C5.
10 2005-- Innehåller även: Ärendelistor 2005, serie C4 och ärendetyper serie C5.
11 2006-- Innehåller även: Ärendelistor 2006, serie C4 och ärendetyper serie C5.
12 2007-- nr 1-96
Innehåller även: Ärendelistor 2004, serie C4. Ärendetyper skrivs ut av Kommunstyrelsen från och med år 2013.
13 2007-- nr 97-272