Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Barn- och ungdomsnämnden (Bun) (1995-)
Serie
Sök

A3 - MBL-protokoll

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong. Innehåller protokoll från beställarkansliet barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och kulturnämnden samt Järfälla Grundskolor och Järfälla Utbildning och kultur. Se även utbildningsnämnden serie A3, MBL-protokoll.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1995-2002 Innehåller även UKN:s MBL-protokoll, serie A3.
2 2002--2004 För- & Grundskola MBL-protokoll 20003-2004 Överläggningsprotokoll 2002-2004 samt Förhandlingsprotokoll 2003-2004.
3 2003--2004 BUNs Kansli MBL-protokoll 2003-2004.