Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Aspnässkolan (1846-)
Serie
Sök

A2 - Ämneskonferensprotokoll

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1962-1964 Avser läsåren 1962/63-1963/64. Innehåller protokoll från planeringsveckan före läsårets början. Protokollen 1962/63 för speciallärare, kliniker och övningsämnen är gemensamma för hela kommunen och ingår i Ulvsättraskolans arkiv, volym A5:1.
2 1964-1965
3 1965-1971 Avser läsåren 1965/66-1970/71. Protokoll från senare år förvaras i Nibbleskolans arkiv.